วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เรื่องเล่าความสำเร็จ "การเลิกสุรา" สู่ความยั่งยืน


วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 นี้ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จ "การเลิกสุรา" สู่ความยั่งยืนจากบุคคลต้นแบบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น