วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เรื่องเล่าเร้าพลังจริงๆ จากคนต้นแบบทั้งห้าท่าน

เราได้เรียนรู้อะไรจากคนต้นแบบที่กรุณาถอดบทเรียนอันทรงคุณค่านี้... เป็นคำถามที่เราร่วมกันถอดบทเรียนในตอนท้าย
จากเวที ลปรร. ที่ทางกลุ่มงานจิตเวชร่วมกับเวชกรรมสังคม นำบทเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่การออกแบบการขับเคลื่อนเรื่องสุราในเขตอำเภอเมืองยโสธร
พี่บุญเติมคนต้นแบบแห่งชีวิตที่แทนสัญลักษณ์ Family Man
คุณเอกสิทธิ์ เน้นจากบทเรียนที่ตนเองได้เรียนรู้ "ชีวิตต้องมีเป้าหมาย"
พี่มนตรี "น้อมนำพุทธธรรมนำวิถีชีวิต" + ความรักความเข้าใจของครอบครัว
คุณอุไร ชีวิตนี้แลกได้เพื่อให้สามีเลิกสุรา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเรื่องเล่าเร้าพลังจากคนต้นแบบที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเลิกสุรา มาได้ไม่ต่ำกว่าสิบปี เป็นความมีคุณค่าที่แต่ละท่านนั้นผ่านชีวิตมาอันโชกโชนต่อการสู่กับตนเอง และก้าวเข้าสู่วิถีใหม่แห่งชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น