วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขับเคลื่อนเครือข่าย Suicideจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ... ณ การเสวนา"suicide ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนในสังคม" เมื่อต้นเดือนก่อนนำมาสู่การจัดการความรู้ในหมู่คนหน้างาน...ที่ทำงานทางด้าน suicide
วันนี้ทางเครือข่ายทำงานอำเภอเมือง ได้เลือกนำแนวทางการสุนทรียสนทนา...มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด เพื่อนำไปสู่
"การพัฒนาขับเคลื่อนการทำงานด้านนี้ให้ดีขึ้น"
เป็นการเรียนรู้ผ่านปัญหาและประสบการณ์การแก้ปัญหา...
เราเริ่มต้นด้วยการ...ตามดูและตื่นรู้ลมหายใจ
การเตรียมความพร้อมแห่งกายใจ เพื่อนำไปสู่การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ภายใต้ความเป็นมนุษย์...มาสู่บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายการทำงานในวันนี้
นำไปสู่การขับเคลื่อนและต่อยอด...การทำ R2R...ต่อไป


----------

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ; http://gotoknow.org/blog/kapoomr2r/282645

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น